Info pro návštěvníky

Jak se dostat na festival

Festivalový areál se nachází u malé jihočeské obce Přeštěnice ve vzdálenosti 5 km od Milevska, které leží na trase mezi Táborem a Plzní. Do Milevska můžete využít vlakové spojení z Písku nebo Tábora, na které navazují svozy přímo do Přeštěnice. Pokud se rozhodnete vyrazit na festival autem, jsou k dispozici dvě parkoviště – P1 základní parkoviště a P2 s možností postavit si u auta stan (to je přímo v areálu s omezenou kapacitou). Na obě parkoviště si můžete zakoupit místo v předprodeji.  Provoz parkoviště je možný od čtvrtka 27.6. od 8:00.

Kompletní program ke stažení zde

Svoz z Milevska a zpět ZDARMA

Čtvrtek 27.6.2019

Milevsko – autobusové nádraží 18:20, vlakové nádraží 18:25

Pátek 28.6.2019

Milevsko – autobusové nádraží 14:15, vlakové nádraží 14:20

Milevsko – autobusové nádraží 16:35, vlakové nádraží 16:35

Milevsko – autobusové nádraží 18:15, vlakové nádraží 18:20

Zpět – 1:00

Sobota 29.6.2019

Milevsko – autobusové nádraží 12:15, vlakové nádraží 12:20

Milevsko – autobusové nádraží 14:15, vlakové nádraží 14:20

Zpět – 1:00

Neděle 30.6.2019

Zpět – 9:25


Plánek areálu


Praktické informace a pravidla

Otevírací doba oploceného festivalového areálu

Čtvrtek 17:00 – 02:00

Pátek 8:00 – 03:00

Sobota 8:00 – 03:00

Neděle 07:00 – do konání dalšího ročníku

Hygiena

WC jsou k dispozici v oploceném areálu, u stanového městečka 

K dispozici mobilní sprchy – Max Shower Truck s teplou vodou. Jedno použití 50 Kč.  

Užitková voda je umístěna v blízkosti stanového městečka 

Zákazy

Do areálu festivalu je zakázáno nosit profesionální filmové kamery, profesionální fotoaparáty (nutno zažádat o akreditaci viz akreditace, nebezpečné a hořlavé předměty, drogy a vlastní občerstvení.  Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a mycích nádob s vodou. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. 

Zvířata

Do areálu festivalu je povolen vstup pouze psům na vodítku s očkovacím průkazem a náhubkem. Přesto zvažte, zdali je tato akce vhodná pro vaše mazlíčky.

Stanové městečko

Ke vstupu a využití služeb stanového městečka opravňuje zakoupená vstupenka na festival a zaplacený poplatek.

Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti. 

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard, vnášet hořlaviny případně pyrotechnické předměty nebo předměty ohrožující bezpečnost či zdraví (jakékoliv psychotropní látky, drogy, zbraně, laserová ukazovátka. Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky, např. cigaretové výrobky). Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly.

Věci s sebou

Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze, hygienické potřeby, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, toaletní papír, v případě nocování stan a spacák.

První pomoc

je na festivalu zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vedle hlavního vstupu. 

Bezpečnost

Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentury, v případě nutnosti i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně obrací se žádostí o pomoc. O bezpečnost mimo areál se stará státní policie.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola vstupenek a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Ztráty a nálezy

V info stánku jsou shromažďovány věci ztracené v průběhu festivalu. U pracovníka střežícího vstup do backstage můžete nechat nalezené věci nebo ohlásit ztrátu věcí nebo pohřešování osob.

Další informace

Občerstvení v areálu festivalu i stanovém městečku bude zajištěno. Je postaven dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem jídel (vč. vegetariánských) a alko/nealko nápojů. Vnášení vlastního jídla a pití do areálu festivalu je zakázáno. Ve festivalovém areálu včetně stanového městečka je instalováno dostatečné množství odpadkových košů a kontejnerů včetně nádob a pytlů na tříděný odpad. Rovněž probíhá průběžný úklid areálu a svoz odpadu. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše.

GDPR

Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Komplexní informace o zpracování osobních údajů v rámci festivalu OAMF Přeštěnice ve smyslu čl. 13 Nařízení, včetně informace o účelu jednotlivých činností zpracování, jejich právních základech, příjemcích údajů a právech návštěvníka jakožto subjektu údajů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto návštěvního řádu, která je dostupná prostřednictvím internetových stránek a v místě konání festivalu.

Vstupem do areálu návštěvníci areálu festivalu OAMF Přeštěnice 2019 souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu festivalu OAMF Přeštěnice 2019 pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu festivalu OAMF Přeštěnice 2019 pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

Návštěvníci festivalu OAMF Přeštěnice 2019 dále berou na vědomí, že v areálu festivalu OAMF Přeštěnice 2019 mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.

Akreditace pro média

Akreditace novinářů, fotografů a televizních štábů probíhá na hlavním vjezdu do festivalového areálu. Akreditaci mohou získat držitelé platného novinářského průkazu zejména z partnerských médií a spolupracovníci internetových serverů, které o akci s předstihem informovali.

Žádosti o akreditaci či fotopas přijímáme v období od 1.4. do 23.6. na email musicfest@prestenice.cz popřípadě telefonicky s produkcí festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nemusí být brán z organizačních důvodů zřetel. Součástí žádosti jsou i případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.

Odesláním žádosti o novinářskou akreditaci/fotopas nevzniká nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem. O udělení akreditace bude rozhodovat zejména průběžně poskytovaná publicita Open Air Musicfest Přeštěnice.