Praktické informace a pravidla

Otevírací doba oploceného festivalového areálu

Čtvrtek 17:00 – 02:00

Pátek 10:00 – 03:00

Sobota 8:00 – 03:00

Neděle 07:00 – do konání dalšího ročníku

Hygiena

WC jsou k dispozici v oploceném areálu, u stanového městečka a v relaxační zóně, kde je umístěna Bakus Stage

V areálu jsou k dispozici sprchy

Užitková voda je umístěna v blízkosti stanového městečka mimo placený prostor

Hlavní vstup do areálu po zakoupení vstupenky a její výměně za identifikační pásku je hlavním vchodem. (Pokladna je hned vedle hlavního vchodu).

Vedlejší vstup a východ

(umístění vedle Muzikus Stage) slouží k přístupu na Divadelní Stage a je upraven omezenou provozní dobou. Využít ho mohou pouze účastníci s paltným identifikačním náramkem. Provozní doba – pátek – 15:30-02, sobota 10:00 -02:00.

Identifikační pásku na zápěstí obdrží každý návštěvník po předložení platné vstupenky. Identifikační páska jej opravňuje ke vstupu do oploceného areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené vstupenky je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

Výměna vstupenek z předprodeje a soutěží za identifikační pásky probíhá v pokladně

Zákazy

Do areálu festivalu je zakázáno nosit a používat magnetofony, filmové kamery, videokamery všech formátů ( vyjma kamer na telefonních přístrojích). Fotoaparáty nesmí být využívány k fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících. V blízkosti pódií je zákaz používání blesku.

Zvířata

Do areálu festivalu je povolen vstup pouze psům na vodítku s očkovacím průkazem a náhubkem. Přesto zvažte, zdali je tato akce vhodná pro vaše mazlíčky.

Stanové městečko

Ke vstupu a využití služeb stanového městečka opravňuje zakoupená vstupenka na festival a zapacený poplatek ve výši 50 Kč za stan. Poplatek stan bude uhrazen u hlavního vjezdu do areálu. U stanového městečka je možnost občerstvení, hygienické centrum obsahující mobilní WC a sprachy. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti a zamykání stanu alespoň na zámeček. Rezervace místa pro stan není možná.

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard, vnášet hořlaviny případně pyrotechnické předměty nebo předměty ohrožující bezpečnost či zdraví (jakékoliv psychotropní látky, drogy, zbraně, laserová ukazovátka. Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky, např. cigaretové výrobky).

Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly.

Věci s sebou

Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze, hygienické potřeby, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, toaletní papír, v případě nocování stan a spacák.

První pomoc

je na festivalu zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vedle hlavního vstupu. V případě úrazu se obraťte na pořadatelskou službu, tel. linka v průběhu festivalu je 722 415 512

Bezpečnost.

Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentury, v případě nutnosti i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně obrací se žádostí o pomoc. O bezpečnost mimo areál se stará státní policie.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola vstupenek a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Ztráty a nálezy

V info stánku jsou shromažďovány věci ztracené v průběhu festivalu. U pracovníka střežícího vstup do backstage můžete nechat nalezené věci nebo ohlásit ztrátu věcí nebo pohřešování osob.

Další informace

Občerstvení v areálu festivalu i stanovém městečku bude zajištěno. Je postaven dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem jídel (vč. vegetariánských) a alko/nealko nápojů. Vnášení vlastního jídla a pití do areálu festivalu je zakázáno. Ve festivalovém areálu včetně stanového městečka je instalováno dostatečné množství odpadkových košů a kontejnerů včetně nádob a pytlů na tříděný odpad. Rovněž probíhá průběžný úklid areálu a svoz odpadu. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše.

Fotografování

na festivalu je povoleno pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Natáčení hudebního programu na video respektive na jakýkoliv jiný formát je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Open Air Musicfest Přeštěnice pořadatelem a jejich partnery.

Upozornění

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a mycích nádob s vodou. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Akreditace pro média

Akreditace novinářů, fotografů a televizních štábů probíhá na hlavním vjezdu do festivalového areálu. Akreditaci mohou získat držitelé platného novinářského průkazu zejména z partnerských médií a spolupracovníci internetových serverů, které o akci s předstihem informovali.

Žádosti o akreditaci či fotopas přijímáme v období od 1.4. do 23.6. na email musicfest@prestenice.cz popřípadě telefonicky s produkcí festivalu. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nemusí být brán z organizačních důvodů zřetel. Součástí žádosti jsou i případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.

Odesláním žádosti o novinářskou akreditaci/fotopas nevzniká nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem. O udělení akreditace bude rozhodovat zejména průběžně poskytovaná publicita Open Air Musicfest Přeštěnice.