Multižánrový festival uprostřed lesů, luk a strání na jihu Čech mezi Pískem a Táborem.

Praktické informace a pravidla

Otevírací doba oploceného festivalového areálu

  • Čtvrtek 17:00 – 02:00
  • Pátek 8:00 – 03:00
  • Sobota 8:00 – 03:00
  • Neděle 07:00 – do konání dalšího ročníku

Hygiena

WC jsou k dispozici v oploceném areálu, u stanového městečka.

K dispozici mobilní sprchy – Max Shower Truck s teplou vodou. Jedno použití 50 Kč.

Užitková voda je umístěna v blízkosti stanového městečka.

Zákazy

Do areálu festivalu je zakázáno nosit profesionální filmové kamery, profesionální fotoaparáty (nutno zažádat o akreditaci viz akreditace, nebezpečné a hořlavé předměty, drogy a vlastní občerstvení. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a mycích nádob s vodou. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň.

Zvířata

Do areálu festivalu je povolen vstup pouze psům na vodítku s očkovacím průkazem a náhubkem. Přesto zvažte, zdali je tato akce vhodná pro vaše mazlíčky.

Stanové městečko

Ke vstupu a využití služeb stanového městečka opravňuje zakoupená vstupenka na festival a zaplacený poplatek.

Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti.

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard, vnášet hořlaviny případně pyrotechnické předměty nebo předměty ohrožující bezpečnost či zdraví (jakékoliv psychotropní látky, drogy, zbraně, laserová ukazovátka. Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky, např. cigaretové výrobky). Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly.

Věci s sebou

Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou vstupenku, peníze, hygienické potřeby, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, toaletní papír, v případě nocování stan a spacák.

První pomoc

Je na festivalu zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vedle hlavního vstupu.

Bezpečnost

Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentury, v případě nutnosti i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně obrací se žádostí o pomoc. O bezpečnost mimo areál se stará státní policie.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola vstupenek a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Ztráty a nálezy

V info stánku jsou shromažďovány věci ztracené v průběhu festivalu. U pracovníka střežícího vstup do backstage můžete nechat nalezené věci nebo ohlásit ztrátu věcí nebo pohřešování osob.

Další informace

Občerstvení v areálu festivalu i stanovém městečku bude zajištěno. Je postaven dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem jídel (vč. vegetariánských) a alko/nealko nápojů. Vnášení vlastního jídla a pití do areálu festivalu je zakázáno. Ve festivalovém areálu včetně stanového městečka je instalováno dostatečné množství odpadkových košů a kontejnerů včetně nádob a pytlů na tříděný odpad. Rovněž probíhá průběžný úklid areálu a svoz odpadu. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše.