Multižánrový festival uprostřed lesů, luk a strání na jihu Čech mezi Pískem a Táborem.

James Harries
& Band

 James Harries je oblíbený britský písničkář žijící v Čechách. Jeho hity Superstition, Salvation, Lights, které slýcháte z rádiı́, se držely na prvnı́ch přı́čkách hitparád. Aktuálnı́ singl Slow Mover nenı́ výjimkou.